TO KONIEC! Nadszedł czas pokoju! Nie będzie więcej zamachów w Europie!

0
1845
źródło canva.com

Osoby zaangażowane w zamachy terrorystyczne z ostatnich miesięcy postanowiły spotkać sie z władzami Europy i uzgodnić warunki zawieszenia broni. Przedstawiciele Unii Europejskiej wraz z zamachowcami debatowali cały dzień celem ustalenia warunków obopólnej zgody między stronami, którą… udało się uzyskać! Europa świętuje!

Na mocy ustaleń Prawo Szariatu zostaje wprowadzone we wszystkich dzielnicach zamieszkiwanych przez muzułmanów. Aby żyło im się lepiej i spokojniej (oraz aby nie musieli pojawiać się w dzielnicach zamieszkanych przez obywatelki danego Państwa) Unia Europejska deklaruje się wypłacać co miesiąc każdemu imigrantowi 1000 euro miesięcznie, celem darowizyny asymilacyjnej. Każde dziecko imigranta będzie mogło liczyć na dodatek pomniejszony o 1 euro na pokolenie.

Już za 1000 pokoleń nie będziemy im płacić ani jednego euro centa! W zamian otrzymamy spokój między naszymi nacjami  przekonuje Angelika Merkel

W dowód przyjaźni i dobrej woli ze strony Europy, Państwo Niemieckie przejdzie pod dyktaturę wybranego przez społeczność muzłmańską Imama. Propozycja ugody rozwiązuje również problematykę stosunków damsko-męskich i obcowania seksualnego.

Aby kobiety nie czuły się pokrzywdzone, ustalilyśmy limit gwałtów na kobietach w przeliczeniu na miesiąc. Wynosi on jeden. Zgwałcona kobieta musi poprosić gwałcącego o wpis do dzienniczka. Oczywiście informacje takie jak data, podpis etc muszą być czytelne pod rygorem nieważnościkontynuje Kanclerz Niemiec

We wszystkich landach odbywają się właśnie koncerty i wiece przyjaźni. Wreszcie w Europie nastanie spokój, miłość i dobrobyt.

 

Wszystko co zostało powyżej, poniżej, z boku i każdej innej strony napisane na łamach strony www.korytkowo.pl to brednie, opowieści o trzech zbójach, nieprawda, a dane często zostały zmyślone lub/i sfałszowane. Strona ma charakter satyryczny i jest mieszanką mojej empatii, ale także potrzeby popisania… kłamstw.