Papież Franciszek zmienił cennik w kościele – duchowni w szoku.

0
1843
źródło pixabay.com

Papież Franciszek na spotkaniu z biskupami postanowił kolejny raz zszokować. Ponieważ w parafiach na terenie RP funkcjonują różne cenniki sakramentów postanowił wprowadzić jedną, wspólną taryfę.

Biskupi ze spotkania z Papieżem wychodzili lekko bladzi. Jak relacjonują – spodziewali się, że zmiany nadejdą, nie spodziewali się, że z takim rozmachem.

Ponieważ na terenie Polski, sakramenty są opłacane zwyczajowym „co łaska, ale nie mniej niż” postanowiono uśrednić kwoty tak aby najbiedniejszy oraz najbogatsi ludzie mogli korzystać z sakramentów w dowolnie wybranej przez siebie parafii. Nie zależnie od grubości portfela!

Wszystko byłoby w porządku gdyby nie same ceny przedstawione w taryfikatorze. I tak za chrzest zapłacimy 1 gr, za ślub 1 pln a za ostatnie namaszczenie 25 groszy. Cennik obejmuje również odprawienie mszy za duszę zmarłych oraz inne sakramenty ale kwoty są podobne do w/w.

Przezornie Papież w taryfikatorze ujął opłatę za organistę oraz kościelnego. Nie mogą oni żądać kwoty za swe usługi wyższej niż 25% opłaty za sakrament, któremu podlega dana usługa dodatkowa.

 

Wszystko co zostało powyżej, poniżej, z boku i każdej innej strony napisane na łamach strony www.korytkowo.pl to brednie, opowieści o trzech zbójach, nieprawda, a dane często zostały zmyślone lub/i sfałszowane. Strona ma charakter satyryczny i jest mieszanką mojej empatii, ale także potrzeby popisania… kłamstw.