Plemniki elektoratu PIS są silniejsze, dłużej żyją i szybciej zapładniają!

0
1311
źródło pixabay.com

Elektorat PIS powiększa się każdego dnia. Kilkadziesiąt urodzeń stanowią dzieci prawilnych rodziców. Badania dowodzą, że w przeciągu najbliższych kilku lat może dojść do sumy 8/10 urodzeń z rodzin opowiadających się za rządzącą partią.

Badania poparł Profesor Chazan, który w ostatnich dniach przedstawił osobiste spostrzeżenia, które dowodzą, że osoby o lewicowych poglądach rzadziej zachodzą w ciążę.

Samo zdarzenie nie jest związane ze zmniejszeniem potencjału lewackich plemników (z wyjątkiem pojedynczych osobników probujących pływać w rurkach) a wzrostem masy mięśniowej prawilnych plemniorów dla, których chętniej rozchyla się otoczka komórki jajowej.

Plemnik osoby o prawicowych poglądach jest trochę większy, szybszy, silniejszy oraz co najważniejsze dłużej żyje. Ostatnio zarejestrowano osobniki, które z gardła przedostały się do macicy po wielodniowej wędrówce – miał powiedzieć profesor

Wszystko wskazuje na to, że działanie programu 500+ solidnie wzmacnia pozycję partii rządzącej.

 

Wszystko co zostało powyżej, poniżej, z boku i każdej innej strony napisane na łamach strony www.korytkowo.pl to brednie, opowieści o trzech zbójach, nieprawda, a dane często zostały zmyślone lub/i sfałszowane. Strona ma charakter satyryczny i jest mieszanką mojej empatii, ale także potrzeby popisania… kłamstw.